Качество на продукцията

Качеството на продукцията и неговото подобряване е ключово направление за налагане на дадена фирма на пазара и за утвърждаване на конкурентноспособността ѝ. Системата за управление на качеството във фирма "РуБо" гарантира най-висок клас на нашите продукти.

Суровини

Фирма "РуБо" има внедрена система за подбор на доставчици на суровини и материали. Работим както с местни, така и с чуждестранни фирми, за да си гарантираме, че само най-висококачествените подправки ще достигнат до нашите клиенти. Практиката ни включва регулярни инспекции на фирмите, с които работим, на техните бази, оборудване и начин на отглеждане на подправките. По този начин заедно можем да постигнем подобряване качеството на крайния продукт и максимално да удовлетворим желанията на клиентите ни.

Контрол на качеството

При пристигането на суровини, екип от опитни експерти използва разнообразни технологии, за проверка качеството на подправките. Освен това всяка доставка преминава многобройни тестове в лаборатории, за да се гарантира безопасността на продукцията.

В допълнение, фирма "РуБо" е подлагана на регулярни проверки от Българска Агенцията по Безопасност на Храните, която контролира както безопасността на подправките, така и за условията, при които те биват пакетирани.

Пакетиране

Технологиите ни на пакетиране гарантират, че всеки продукт е поставен в най-подходящата за него опаковка. За фирма “РуБо” е от първостепенна важност веднъж пакетирани, подправките да са предпазани от всякакви външни фактори, които могат да навредят на цялостта и качеството им.

Готова продукция

С цел да се избегне взаимното влияние на пакетираните изделия, те биват съхранявани разделно и под строг контрол. Условията на съхранение на готовата продукция и организацията на складовите помещения са от първостепенна важност за екипа на фирма "РуБо". Поради това поддържането на необходимите влажност и температура на въздуха в складовете за готова продукция се осъществява чрез високотехнологична климатична и вентилационна система.